W dniu 10.02.2016
ambasadatrendow.pl kończy swoją działalność.

Dziękujemy za zaangażowanie
i współpracę przy prowadzonych kampaniach.

Dane osobowe zgromadzone w związku
z korzystaniem z serwisu zostaną trwale usunięte.
K2 Internet S.A.
z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 44a,
02-672 Warszawa