Dla klientów

Ambasada Trendów - efektywne podejście do marketingu rekomendacji


Kampanie marketingu rekomendacji wg Ambasady trendów to:

  • Kompleksowa obsługa i indywidualne przygotowanie rozwiązania i kampanie, pełny proces
    strategiczny (Insighty), Idea kreatywna, produkcja, logistyka i komunikacja

  • Mierzalne wyniki i estymowalny zasięg (ROI!)

  • Wiarygodne badania skuteczności - Brand24, TNS

  • Pełne wsparcie projektów zasobami Grupy K2

  • 100% orientacja na promowaną markę/ produkt